Procés d'escolarització curs 2016/2017

CALENDARI DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

CURS 2016-2017

DATES / TERMINI

TRÀMIT

Del 9 al 20 de maig

Presentació de sol·licituds.

Dia 6 de juny

Llistes provisionals d’ admesos.

Del 6 al 8 de juny

Reclamacions.

Dia 9 de juny

Resolució de les reclamacions.

Dia 17 de juny

Llistes definitives.

Del 22 al 27 de juny

Matriculació d'Educació Infantil i Primària.

 

HORARI D'ADMISSIÓ CURS 2016-2017

DIES D'ADMISSIÓ

HORARI DE SECRETARIA

Dimarts 10 i 17

de maig

9'15 A 11'00 h.

Dimecres 11 i 18

de maig

11’15 A 13’30 h.

Dijous 12 i 19 de maig

11'15 A 13'30 h.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

PER LA PRE-MATRÍCULA

  • Sol·licitud oficial.
  • DNI o passaport de l'alumne, pare, mare i/o tutor legal.
  • Fotocòpia del llibre de família complet
  • Fotocòpia del Certificat d'empadronament de l'alumne.
  • Certificat expedit per l'empresa. (lloc de treball + vida laboral)
  • Certificat de la renda de la unitat familiar 2014 (o bé autorització).
  • Certificació de discapacitat de l'alumne, pare, mare, tutor o algun germà.
  • Document acreditatiu de família nombrosa.
  • Document acreditatiu de malaltia crònica.