CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR:

Membres de la Junta Electoral: CATALINA PAYERAS MOYÀ, MIQUEL BALLESTER SALAS, MARGALIDA BARCELÓ BARCELÓ

Benvolgudes famílies;

Una vegada constituïda la Junta Electoral, la qual guiarà el procés per completar els membres del Consell Escolar, una de les tasques és elaborar el calendari on figurin totes les passes a fer:

Divendres 7 de novembre: Exposició del cens. Revisau i comprovau que totes les dades son correctes. Si no és així informau a secretaria per rectificar

Dimecres 12 de novembre: Fi de termini de reclamacions als cens provisional a les 14.00 h

Divendres 14 de novembre: Publicació cens definitiu

De Dilluns 10 al 19 de novembre: Presentació de candidatures per escrit a direcció

Dimecres 19 de novembre: Sorteig dels membres de la mesa electoral a les 14:00 h

Dimarts 25 de novembre: Sorteig de mestres amb claustre extraordinari

Dijous 20 de novembre: Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteig de la mesa electoral

Dimarts 25 de novembre: A les 12:00 h fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals

Dijous 27 de novembre: Publicació de les candidatures definitives

Dijous 4 de desembre: Eleccions de pares, mares i tutors de les 9:00 h a les 10:00 hores i reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes.

Es podrà realitzar el vot per correu sempre que es realitzi fins a 24 hores abans de les votacions (dimecres 3 abans de les 9:00 h). El qui vulgui exercir aquest dret ha de sol·licitar a la Junta Electoral la documentació necessària.

Dimecres 10 de desembre a les 14.00h: Constitució del nou Consell Escolar amb caràcter extraordinari

 

JUNTA ELECTORAL