ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

Llucmajor, 30 d’octubre de 2014

Benvolguts pares, mare/tutors;

Una vegada més volem demanar la vostra participació i col·laboració per poder dur endavant la tasca educativa. Aquest any s'han de renovar la meitat d’alguns dels sectors que formen el Consell Escolar.

 

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l'òrgan consultiu i de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre. És a dir, l'òrgan col·legiat del centre on es parlen i es discuteixen tots els aspectes importants d'organització i funcionament del Centre. És l'òrgan representatiu de tots els estaments que formen part de la vida de l'escola.

Aquest curs 14/15 es faran eleccions pe renovar els representants del Consell Escolar .

 

Membres que han de formar el Consell Escolar :

 

  • 5 Representants de pares/mares (1 de l'APIMA i 4 d'elegits/des)

  • 5 Representants mestres

  • Regidor o representant Municipal: Francisca Lascolas Rosselló

  • 1 representant del personal d'administració i serveis

  • Equip directiu: (secretari, amb veu però sense vot).

 

Dilluns 3 de novembre a les 14:15 hores es realitzarà el sorteig públic dels membres titulars i suplents per formar part de la Junta Electoral ( director, 1 professor i 1 pare/mare/tutor).

 

Dijous 6 de novembre a les 14:00 hores, constitució de la Junta Electoral (aprovació del cens, calendari, models de sobres i paperetes)

La direcció

 

 

NOTA: COMPROVAR SI LES DADES SÓN CORRECTES (NOM/LLINATGES/DNI/PASSAPORT)