CONTINGUTS PER CURSOS

Aquí podreu consultar els continguts que treballam a l'aula.

Primer (1r)                                                
                            Matemàtiques   Català / Castellà
Segon (2n)
Matemàtiques Català / Castellà
Tercer (3r)
Matemàtiques Català Castellà
Quart (4t)
Matemàtiques Català Castellà
Cinquè (5è)
Matemàtiques Català Castellà