RECURSOS EDUCATIUS PRIMER DE PRIMÀRIA

 

CATALÀ

ACTIVITATS DE LECTOESCRIPTURA
http://blocs.xtec.cat/cizer/2008/11/16/activitats-de-llengua/GA, GO, GU
http://blocs.xtec.cat/cizer/2008/11/14/ga-go-gu/

LLETRA PER LLETRA
http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=590:lletra-per-lletra&Itemid=76

 

PARAULES
http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=589:paraules&Itemid=76

 

ENTRENA’T PER LLEGIR
http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=482:entrenat-per-llegir&Itemid=76

ACTIVITATS DIVERSES DE CATALÀ
http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&Itemid=41http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/index.htm#

 

CAL·LIGRAFIA
http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/search/label/Cal%C2%B7ligrafia

 

CASTELLÀ

ORTOGRAFÍA:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/index.htm

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3809

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2227

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2084

 

GRAMÁTICA

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2342

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1278

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1142

 

LECTURA:

http://www.aplicaciones.info/lectura/lectura.htm

http://www.storyplace.org/sp/storyplace.asp

http://www.waece.org/cuentos/tabla.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/

 

ESCRITURA:

http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=es

 

SÍLABAS

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2340

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1128

 

MATEMÀTIQUES

SUMES DUENT!

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/sumas_ll/jclic/sumas_ll.jclic.zip&lang=es&title=Sumas+llevando
http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/2013/03/sumes-duent-ne.html
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_Mates/03_Recursos/03_t/actividades/operaciones/02.htm
http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=973&IdTipoJuego=8
http://www.escolamariagali.cat/act/sumaportant1.swf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/57/html/datos/02_Mates/03_Recursos/02_t/actividades/operaciones/02.htm

 

PROBLEMES

http://blocs.xtec.cat/marededeudebellvitge/2011/02/21/problemes-matematics-a-cicle-inicial/

http://blocs.xtec.cat/cizer/2008/11/13/fem-problemes-al-cicle-inicial/JUGUEM AMB NÚMEROS

http://blocs.xtec.cat/cizer/2008/11/16/juguem-amb-els-numeros/


ACTIVITATS DE NUMERACIÓ

http://blocs.xtec.cat/cizer/2008/11/13/15/http://primaria.ieduca.caib.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&Itemid=39

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/index.htm

 

DESENES I UNITATS

http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/2013/02/desenes-i-unitats-amb-un-abac-i.html

 

SUMES I RESTES

http://pedagogoterapeuta.blogspot.com.es/2013/02/sumes-i-restes-on-line-per-primer-de.html

 

MEDI

ÉSSERS VIUS:

http://www.authorstream.com/Presentation/msartori-916549-classificaci-dels-animals/

http://www.slideshare.net/ceipriuclar/classificaci-dels-animals-1416337

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/index.htm

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/ud/aus/index.html

http://www.salonhogar.com/ciencias/animales/index.htm

 

CANVI CLIMÀTIC, RECICLATGE…:

http://medusajones.cat/alumne.php

http://www.compostadores.com/h/contes-infantils/el-planeta-ambinet

 

COS HUMÀ:

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html

http://www.spongelab.com/game_pages/bab.cfm

 

SALUT, ALIMENTACIÓ…

http://www.can-seixanta.com/

http://www.edu365.cat/salut/index_pri_total.htm

 

ASTRONOMIA:

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/astronomia/index.html

http://www.solarsystemscope.com/

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/Tierra/Del%20sistema%20solar%20a%20nuestro%20planeta/contenido/index.html

 

MÚSICA

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/musica/carabela1/intensidad.htm

http://www.aprendomusica.com/swf/99_dibujoClaveSol_cat.htm

http://www.childtopia.com/index.php?module=home&func=educativos&de=musica&cat=dictadosm

http://ares.cnice.mec.es/artistica/b/09/a_bb09_01vf.html

http://ares.cnice.mec.es/artistica/b/04/a_bb04_01vf.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/la_musica/base1.htm

 

ANGLÈS

http://www.edu365.cat

http://www.angles365.com/