RECURSOS EDUCATIUS SEGON DE PRIMÀRIA

 

MATEMÀTIQUES

NUMERACIÓ:

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/mates2.htm#numero

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1283

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/clicmat/jclic/clicmat.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+numeraci%C3%B3+per+al+cicle+inicial+de+prim%C3%A0ria

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic/inici.jclic.zip

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/matesinf/jclic/matesinf.jclic.zip&lang=ca&title=Jugar+amb+les+matem%C3%A0tiques

 

CÀLCUL I OPERACIONS:

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/mates2.htm#calcul

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=973&IdTipoJuego=8

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1203&IdTipoJuego=8

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1221&IdTipoJuego=8

http://lacasetaespecial.blogspot.com.es/2014/03/matemagic.html

http://www.supersaber.com/espacioMultiplica.htm

 

DESCOMPOSICIÓ DE NOMBRES:

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/mates2.htm#descomposicio

 

UNITATS, DESENES I CENTENES:

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/mates2.htm#unitats

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1217&IdTipoJuego=1

 

EUROS:

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/mates2.htm#euro

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=999&IdTipoJuego=1

 

PROBLEMES:

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/mates2.htm#problema

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ipsumres/jclic/ipsumres.jclic.zip&lang=ca

 

EL RELLOTGE:

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/mates2.htm#rellotge

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1141&IdTipoJuego=7

 

GEOMETRIA:

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/mates2.htm#espai

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1130&IdTipoJuego=7

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1246&IdTipoJuego=1

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometria/index.htm

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/circulars/index.html

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics1/index.html

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons/index.html

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons1/index.html

 

CATALÀ

ORTOGRAFIA:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm

http://www.xtec.cat/dnee/jornada/taller0506_13_mat.htm

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/clicllen/jclic/ortograf.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+llenguatge+per+al+cicle+inicial+de+prim%E0ria

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/llengua2.htm#coneixement

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/llengua2.htm#ampliacio

 

GRAMÀTICA:

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/clicllen/jclic/gramatic.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+llenguatge+per+al+cicle+inicial+de+prim%E0ria

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/clicllen/jclic/lexic.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+llenguatge+per+al+cicle+inicial+de+prim%E0ria

 

LECTURA:

http://www.edu365.cat/entrena/index.htm

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/clicllen/jclic/lectura.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+llenguatge+per+al+cicle+inicial+de+prim%E0ria

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/llengua2.htm#llegir

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/petjades/index.htm

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm

http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca

 

CONSTRUCCIÓ DE PARAULES I FRASES:

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1043&IdTipoJuego=2

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1045&IdTipoJuego=3

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1298&IdTipoJuego=8

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1275&IdTipoJuego=1

 

ESCRIPTURA:

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/llengua2.htm#ecsriure

 

SÍL·LABES:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/sillabes/index.htm

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/tonica/index.htm

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/aventura/jclic/nivell1/03cia.jclic.zip&lang=ca&title=Aventura%27t+amb+l%27ortografia+-+Nivell+1

 

CASTELLÀ

ORTOGRAFÍA:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/index.htm

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3809

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2227

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2084

 

GRAMÁTICA

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2342

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1278

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1142

 

LECTURA:

http://www.aplicaciones.info/lectura/lectura.htm

http://www.storyplace.org/sp/storyplace.asp

http://www.waece.org/cuentos/tabla.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/

 

ESCRITURA:

http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=es

 

SÍLABAS

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2340

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1128

 

CONEIXEMENT DEL MEDI

ÉSSERS VIUS:

http://www.authorstream.com/Presentation/msartori-916549-classificaci-dels-animals/

http://www.slideshare.net/ceipriuclar/classificaci-dels-animals-1416337

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/index.htm

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/ud/aus/index.html

http://www.salonhogar.com/ciencias/animales/index.htm

 

PAISATGE:

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/index.htm

 

CANVI CLIMÀTIC, RECICLATGE…:

http://medusajones.cat/alumne.php

http://www.compostadores.com/h/contes-infantils/el-planeta-ambinet

 

COS HUMÀ:

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html

http://www.spongelab.com/game_pages/bab.cfm

 

SALUT, ALIMENTACIÓ…

http://www.can-seixanta.com/

http://www.edu365.cat/salut/index_pri_total.htm

 

ASTRONOMIA:

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/astronomia/index.html

http://www.solarsystemscope.com/

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/Tierra/Del%20sistema%20solar%20a%20nuestro%20planeta/contenido/index.html

 

MÚSICA

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/musica/carabela1/intensidad.htm

http://www.aprendomusica.com/swf/99_dibujoClaveSol_cat.htm

http://www.childtopia.com/index.php?module=home&func=educativos&de=musica&cat=dictadosm

http://ares.cnice.mec.es/artistica/b/09/a_bb09_01vf.html

http://ares.cnice.mec.es/artistica/b/04/a_bb04_01vf.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/la_musica/base1.htm

 

ANGLÈS

http://www.edu365.cat

http://www.angles365.com/