RECURSOS EDUCATIUS TERCER DE PRIMÀRIA

 

CATALÀ

ORTOGRAFIA:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm

http://www.xtec.cat/dnee/jornada/taller0506_13_mat.htm

 

LECTURA:

http://www.edu365.cat/entrena/index.htm

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/

http://www.xtec.cat/~dvert/webdvr/llengua2.htm#llegir

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/petjades/index.htm

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.htm

http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca

 

ESCRIPTURA:

 

SÍL·LABES:

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/sillabes/index.htm

http://www.edu365.com/primaria/muds/catala/tonica/index.htm


CASTELLÀ

ORTOGRAFÍA:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/index.htm

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3809

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2227

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2084

 

GRAMÁTICA

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2342

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1278

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1142

 

LECTURA:

http://www.aplicaciones.info/lectura/lecturam.htm

http://www.storyplace.org/sp/storyplace.asp

http://www.waece.org/cuentos/tabla.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/

 

ESCRITURA:

http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=es

 

SÍLABAS

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2340

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1128

 

MATEMÀTIQUES

UNITATS, DESENES I CENTENES

http://www.educaplus.org/play-98-Unidades,-decenas-y-centenas.html

 

NUMERACIÓ:

http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/2_03numeracion.html

http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/2_05numeracion.html

http://www.clarionweb.es/3_curso/matematicas/mate303/mate_303.htm

 

TAULES DE MULTIPLICAR:

http://www.symbaloo.com/mix/lastablasdemultiplicar?searched=true

 

PUZLES

http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm

 

CÀLCUL MENTAL

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados

 

SUMES I RESTES

http://www.xtec.cat/centres/a8058465/Mates/sumes.htm

 

MEDI

L’ESQUELET:

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/esquelet/

 

ALIMENTS:

http://www.5aldia.es/ca/joc_piramide.php

 

ELS SENTITS:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/web5sentidos/index.htm

http://www.tudiscoverykids.com/juegos/maquina-de-los-sentidos/

 

RECICLATGE:

http://www.cresidusvoc.org/joc/

 

MÚSICA

http://dl.dropboxusercontent.com/u/286412/curso%202009-10/aranas.swf

http://www.childtopia.com/index.php?module=home&func=educativos&de=musica&cat=buscanotas

http://www.childtopia.com/index.php?module=home&func=educativos&de=musica&cat=dictadosm

http://www.aprendomusica.com/swf/004_cat_arrastra_solmi.htm

http://ares.cnice.mec.es/artistica/b/09/a_bb09_01vf.html

http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica/edifici/index.htm

http://ares.cnice.mec.es/artistica/b/08/a_bb08_01vf.html

http://www.aprendomusica.com/swf/parejaCorcheas_presentacion_cat.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/la_musica/base1.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/la_musica/base1.htm

 

ANGLÈS

http://www.edu365.cat

http://www.angles365.com/