Al CEIP Sa Marina de Llucmajor entenem l’escola com una escola de tots que treballa per aconseguir un objectiu comú, l’objectiu de formar infants autònoms, crítics, responsables, amb coneixements i conscients de formar part d’una societat en constant canvi i evolució. Per això, al nostre centre volem ser...

Una escola participativa

 • Escola on els nins i les nines, el personal docent, els pares i les mares i altres professionals han de tenir-hi veu explícita, encaminada a construir l'escola entre tots.

Una escola comunicativa

 • Escola que permet establir un diàleg permanent entre tots els sectors: mestres, famílies, infants i comunitat. Escola com a xarxa comunicativa amb espais de relació i comunicació en el propi centre i a través de les noves tecnologies (blocs d'aula, pàgina web,...)

 • Escola com espai on compartir idees i objectius i estar oberts a noves incorporacions.

Una escola humanista

 • Escola que vol acompanyar els infants en el seu procés de créixer, el seu procés d'aprenentatge al llarg del seu desenvolupament cognitiu, psico-emocional, motriu i social.

 • Escola com espai educatiu vinculat al benestar de tota la comunitat educativa.

Una escola laica

 • Escola que respecta per les diferents religions i conviccions religioses de mestres, alumnes i pares, així com d'altres membres que puguin tenir relacions amb la comunitat escolar.

Una escola mallorquina

 • Escola que entén la nostra llengua i la nostra cultura com a pilars de la nostra societat, que la respecta i promou, tot respectant i acceptant les cultures i llengües dels alumnes i les famílies que conviuen al nostre centre

Una escola Inclusiva

 • Escola que entén una educació per a tothom, una escola per a totes i tots, plural i defensora de la diversitat.

Una escola coeducativa

 • Escola que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe.

Una escola solidària

 • Escola que està al costat del més necessitats, que promou l'ajuda i assistència als que més ho necessiten ja sigui per raons econòmiques, culturals o de salut.

Una escola crítica i autònoma

 • Escola que té com a objectiu formar persones autònomes, amb esperit crític, capaces de decidir per elles mateixes i de fomentar el debat i la discussió positiva.

Una escola que creu en l'infant com a protagonista de l’escola

 • Escola com a espai acollidor, tranquil, d'escolta, de confiança,...

 • Enfocat a encaminar l'aprenentatge i el creixement integral dels infants, amb una participació activa, que fomenta l'interès per aprendre, per descobrir, per imaginar i per reflexionar.