Els membres del Consell Escolar són elegits per votació. Hi està representada tota la comunitat educativa: mestres, pares i ajuntament. L’elecció es fa per quatre anys, moment en el qual es renoven els seus membres.

Actualment les persones que conformen el nostre Consell Escolar són:

Representants del professorat

Marga Cerdà Vicens

Francisca Salvà Llull

Catalina Rosselló Nadal

Silvia Llompart Llompart

Catalina Trobat Barceló

Representants dels pares

Toni Server Manresa

Mari Tere Luna

Albert Viver Cerdà

Guillem Mut Mulet

Rafel Juan Cortès

Representants de l’Ajuntament

Francisca Lascolas Rosselló

Equip directiu

Margalida Barceló Barceló

Catalina Salas Salas

Maria Antònia Pascual Vidal

Al CEIP Sa Marina de Llucmajor entenem l’escola com una escola de tots que treballa per aconseguir un objectiu comú, l’objectiu de formar infants autònoms, crítics, responsables, amb coneixements i conscients de formar part d’una societat en constant canvi i evolució. Per això, al nostre centre volem ser...

Una escola participativa

 • Escola on els nins i les nines, el personal docent, els pares i les mares i altres professionals han de tenir-hi veu explícita, encaminada a construir l'escola entre tots.

Una escola comunicativa

 • Escola que permet establir un diàleg permanent entre tots els sectors: mestres, famílies, infants i comunitat. Escola com a xarxa comunicativa amb espais de relació i comunicació en el propi centre i a través de les noves tecnologies (blocs d'aula, pàgina web,...)

 • Escola com espai on compartir idees i objectius i estar oberts a noves incorporacions.

Una escola humanista

 • Escola que vol acompanyar els infants en el seu procés de créixer, el seu procés d'aprenentatge al llarg del seu desenvolupament cognitiu, psico-emocional, motriu i social.

 • Escola com espai educatiu vinculat al benestar de tota la comunitat educativa.

Una escola laica

 • Escola que respecta per les diferents religions i conviccions religioses de mestres, alumnes i pares, així com d'altres membres que puguin tenir relacions amb la comunitat escolar.

Una escola mallorquina

 • Escola que entén la nostra llengua i la nostra cultura com a pilars de la nostra societat, que la respecta i promou, tot respectant i acceptant les cultures i llengües dels alumnes i les famílies que conviuen al nostre centre

Una escola Inclusiva

 • Escola que entén una educació per a tothom, una escola per a totes i tots, plural i defensora de la diversitat.

Una escola coeducativa

 • Escola que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe.

Una escola solidària

 • Escola que està al costat del més necessitats, que promou l'ajuda i assistència als que més ho necessiten ja sigui per raons econòmiques, culturals o de salut.

Una escola crítica i autònoma

 • Escola que té com a objectiu formar persones autònomes, amb esperit crític, capaces de decidir per elles mateixes i de fomentar el debat i la discussió positiva.

Una escola que creu en l'infant com a protagonista de l’escola

 • Escola com a espai acollidor, tranquil, d'escolta, de confiança,...

 • Enfocat a encaminar l'aprenentatge i el creixement integral dels infants, amb una participació activa, que fomenta l'interès per aprendre, per descobrir, per imaginar i per reflexionar.

 

Al nostre centre hi conviu personal docent i no docent que fa feina dia a dia per la formació i creixement dels nostres alumnes.

L’equip de mestres del nostre centre, des d’educació infantil fins a cinquè de primària està format per les següents persones:

Educació infantil

 

Educació primària

4t A Margalida Cerdà Vicens

 

1r A Andrea Sagrado Soberats

4t B M Àngels Barrón Sánchez

 

1r B Margalida Manresa Monserrat

(Gabriela Amado Casey)

5è A Mar Ramis de Miguel

(Alicia Coves Valleriola)

 

2n A Marta Trobat Oliver

5è B Neus Florit Company

 

2n B Francisca Salvà Llull

5è C Magdalena Cardell VIch

 

3r Miquel Ballester Salas

6è A Silvia Llompart Llompart

(Elena Cantó Avellà)

 

4t Catalina Trobat Barceló

 

6è B Maria Àntonia Pascual VIdal

 

5è Lourdes Arbona Serra

Suport i coordinació Aina Maria Vidal Adrover

 

 

Suport Catalina Salas Salas

 

 

Mestres especialistes

Religió

Neus de Fuertes Bauzà

Llengua anglesa

Catalina Rosselló Nadal

Eva Fernàndez Carmona

(Antònia Trobat Barceló)

Educació Física

Martina Cocera Amengual

Educació Musical

Catalina Trobat Barceló

Pedagogia Terapèutica

Lourdes Garrido Salvà

Audició i llenguatge

Jessica Ramos Sendrós

Equip Directiu

Margalida Barceló Barceló (Directora)

Catalina Salas Salas (Cap d’estudis)

Maria Antònia Pascual Vidal (Secretària)

 

 

El personal no docent que trobareu al centre està format per:

Auxiliar tècnic educatiu

Maria Saidi Rodríguez

Neteja

Betzabeth Jaime Veliz

Maria Monserrat Grimalt

Maria Martí Rueda

Bidell

Nicolau Roig Martorell

Escoleta matinera

Ventura Oliver Vidal

Marina Martí Mas

Monitors de menjador

Bernadí Homar Guardiola

Jeroni Bosch Noguera

Katerin Michelova

Marina Martí Mas

Maria del Mar Ballester Puigserver

Margalida Catany Mir

Més articles...