Els membres del Consell Escolar són elegits per votació. Hi està representada tota la comunitat educativa: mestres, pares i ajuntament. L’elecció es fa per quatre anys, moment en el qual es renoven els seus membres.

Actualment les persones que conformen el nostre Consell Escolar són:

Representants del professorat

Marga Cerdà Vicens

Francisca Salvà Llull

Catalina Rosselló Nadal

Silvia Llompart Llompart

Catalina Trobat Barceló

Representants dels pares

Toni Server Manresa

Mari Tere Luna

Albert Viver Cerdà

Guillem Mut Mulet

Rafel Juan Cortès

Representants de l’Ajuntament

Francisca Lascolas Rosselló

Equip directiu

Margalida Barceló Barceló

Catalina Salas Salas

Maria Antònia Pascual Vidal