Al nostre centre hi conviu personal docent i no docent que fa feina dia a dia per la formació i creixement dels nostres alumnes.

L’equip de mestres del nostre centre, des d’educació infantil fins a cinquè de primària està format per les següents persones:

Educació infantil

 

Educació primària

4t A Margalida Cerdà Vicens

 

1r A Andrea Sagrado Soberats

4t B M Àngels Barrón Sánchez

 

1r B Margalida Manresa Monserrat

(Gabriela Amado Casey)

5è A Mar Ramis de Miguel

(Alicia Coves Valleriola)

 

2n A Marta Trobat Oliver

5è B Neus Florit Company

 

2n B Francisca Salvà Llull

5è C Magdalena Cardell VIch

 

3r Miquel Ballester Salas

6è A Silvia Llompart Llompart

(Elena Cantó Avellà)

 

4t Catalina Trobat Barceló

 

6è B Maria Àntonia Pascual VIdal

 

5è Lourdes Arbona Serra

Suport i coordinació Aina Maria Vidal Adrover

 

 

Suport Catalina Salas Salas

 

 

Mestres especialistes

Religió

Neus de Fuertes Bauzà

Llengua anglesa

Catalina Rosselló Nadal

Eva Fernàndez Carmona

(Antònia Trobat Barceló)

Educació Física

Martina Cocera Amengual

Educació Musical

Catalina Trobat Barceló

Pedagogia Terapèutica

Lourdes Garrido Salvà

Audició i llenguatge

Jessica Ramos Sendrós

Equip Directiu

Margalida Barceló Barceló (Directora)

Catalina Salas Salas (Cap d’estudis)

Maria Antònia Pascual Vidal (Secretària)

 

 

El personal no docent que trobareu al centre està format per:

Auxiliar tècnic educatiu

Maria Saidi Rodríguez

Neteja

Betzabeth Jaime Veliz

Maria Monserrat Grimalt

Maria Martí Rueda

Bidell

Nicolau Roig Martorell

Escoleta matinera

Ventura Oliver Vidal

Marina Martí Mas

Monitors de menjador

Bernadí Homar Guardiola

Jeroni Bosch Noguera

Katerin Michelova

Marina Martí Mas

Maria del Mar Ballester Puigserver

Margalida Catany Mir