El nostre centre comparteix ruta amb el CEIP Rei Jaume III. Els alumnes de Cala Pi, S'Estanyol i Son Bieló que ho hagin sol·licitat a la matrícula podran fer ús del transport escolar.

El servei disposa d'un monitor acompanyant de l'empresa La Productora.

transport